O sdružení IvD

Sdružení Inovace v dopravě bylo založeno 23.6.2009 s cílem přispívat k rozvoji bezpečné, moderní a efektivní dopravy. Sdružení tvoří významné … více

Cíle sdružení IvD

Sdružení Inovace v dopravě se zaměřuje na vývoj a zavádění nových technologií do oblasti silniční dopravy s cílem zvyšování její bezpečnosti, … více

Aktivity sdružení IvD

Sdružení poskytuje konzultace zaměřené na oblast dopravy a prostřednictvím know-how svých členů je provádí rychlé dopravní průzkumy, připravuje … více

Blue Angels v IvD

Máte kvalitní inovativní projekt pro oblast dopravy, je vám méně než 33 let a máte potíže se získáním financování pro váš záměr? Kontaktujte nás!