Asociace malých a středních podniků

www.amsp.cz


AŽD Praha, s.r.o.

www.azd.cz


BIC Brno spol. s r. o.

www.bicbrno.cz


CAMEA, spol. s r. o.

www.camea.cz


D3Soft s.r.o.

www.d3soft.cz


Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

www.msunion.cz


HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

www.dhv.cz


Princip a.s.

www.princip.cz


Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně

www.vutbr.cz/usi


Ústav automobilního a dopravního inženýrství, FSI, VUT v Brně

www.iae.fme.vutbr.cz


VARS Brno, a.s.

www.vars.cz


VELZA, s.r.o.

www.velza.cz