O sdružení IvD

Sdružení Inovace v dopravě bylo založeno 23.6.2009 s cílem přispívat k rozvoji bezpečné, moderní a efektivní dopravy. Sdružení tvoří významné české společnosti působící v oblasti dopravy v České republice a v zahraničí a současně také přední technické univerzity.

Cíle sdružení IvD

Sdružení Inovace v dopravě se zaměřuje na vývoj a zavádění nových technologií do oblasti silniční dopravy s cílem zvyšování její bezpečnosti, plynulosti a zajištění optimálních vazeb na ostatní druhy dopravy v rámci rozvoje multimodální dopravy na území České republiky. Jedním z důležitých cílů sdružení IvD je vytváření optimálních podmínek pro užší spolupráci výzkumné, akademické a korporátní sféry při zavádění inovací do oblasti dopravy.

Aktivity sdružení IvD

Sdružení poskytuje konzultace zaměřené na oblast dopravy a prostřednictvím know-how svých členů je provádí rychlé dopravní průzkumy, připravuje studie a projekty dopravních řešení, provádí audit stávajícího systému dopravy a jejího řízení, podporuje aktivity měst a obcí při zvyšování bezpečnosti silniční dopravy, nabízí řešení dopravy v klidu a úzce spolupracuje se samosprávami i v dalších oblastech úzce souvisejících s dopravou. Sdružení také pořádá pravidelné odborné semináře a konference.

Blue Angels v IvD

Máte kvalitní inovativní projekt pro oblast dopravy, je vám méně než 33 let a máte potíže se získáním financování pro váš záměr? Kontaktujte nás!

Na základě vašich informací zváží „Blue Angels“ nabídku na rozsah spolupráce a na míru podpory.